Vad räknas som rot och rut?

Den som anlitar dig för rot- eller rutarbete kan få skattereduktion (rot- eller rutavdrag) för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag. Mer information gällande rot och rut finner du nedan.
Rot- och rutavdragets storlekRot och rutavdraget räknas ihop och är max 50 000 kronor per person och år.

Rotavdraget

För rotarbete kan du dra av max 30 procent av arbetskostnaden. Rotavdraget är max 50.000 kronor per person och år.

Minst 18 år

Man kan bara få skattereduktion som privatperson och bara om man fyller minst 18 år under det kalenderår arbetet utförs. Och är obegränsat skatteskyldig i Sverige.

Takarbete räknas som ROT-arbete

Reparation och underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad räknas som ROT-arbete och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad man äger och som man bor i eller har som fritidsbostad. Arbete med taket på dessa bostäder räknas som ROT-arbete. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.